Pensionsgruppen enig – en riktålder införs

En uppgörelse i pensionsgruppen presenteras vilken dag som helst. Enligt vad jag erfar är gruppen enig om hur de framtida pensionerna ska se ut. Pensionsåldern höjs i två steg under en femårsperiod. Den tidigaste pensionsåldern höjs som väntat från 61 till 63 år på fem år och och den som vill ska ha rätt att jobba till 69 år, idag går gränsen vid 67.

Efter fem år införs något som kallas riktålder, vilket innebär att pensionsåldern höjs i takt med att medellivslängden ökar. Sjukförsäkring och a-kassa kommer att hänga med de nya åldersgränserna.

Premiepensionssystemet har var varit en av stötestenarna. Socialdemokraterna har velat gå långt när det gäller att minimera  premiepensionen. Alliansen har bromsat och uppgörelsen blev en kompromiss.

Garantipensionen, som främst är till för de med de lägsta pensionerna, kommer att höjas.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

femton + 18 =